21 Şubat 2014

Greif hepimiz için dövüşüyor!

Haziran ruhunu üretim alanlarına taşıyan, işçi sınıfına kavganın yolunu gösteren Greif işçilerini selamlıyoruz!

Alınteri'nin Greif Direnişi'ne yönelik çıkardığı bildiriyi yayınlıyoruz:

Greif hepimiz için dövüşüyor! Greif'i yalnız bırakma!


Kölece çalışmaya, kölece yaşamaya boyun eğmeyen Greif işçilerinin tüm işçi sınıfına umut taşıyan direnişleri kararlılıkla sürüyor. 10 Şubat'ta Hadımköy'deki fabrikada başlayan işgal ve direniş, Greif'in diğer fabrikalarına doğru genişliyor. Direnişin bu etkisi, patronların fabrikaların etrafını tel örgülerle çevirmelerine neden oluyor. Sultanbeyli'de bulunan ÜNSA fabrikasının etrafının tel örgülerle çevrelenmesi bu korkunun sonucu!

Direnişin etkisi şimdiden tüm fabrikalarda hissediliyor. Greif, patronların, vahşi ve kuralsız sömürü hırsını dizginlemekte önemli bir dönemeç oluyor/olacak. İşçi sınıfının taşeron cehennemine karşı mücadele bayrağını yükseltilmesinde düne göre daha bir özgüvenle hareket etmesinin kaldıracı oluyor/olacak!

Taşeron cehennemine, sefalet ücretine, sınıfın onurunu ayaklar altına alan çalışma koşullarına, işçiler arasında kışkırtılan rekabete, her türlü keyfilik ve kuralsızlığa bayrak açan Greif işçileri, işçi sınıfının onur bayrağı oluyor!

Haziran ruhunu üretim alanlarına taşıyan, işçi sınıfına kavganın yolunu gösteren Greif işçilerini selamlıyoruz!

Sınıfın öz iradesini açığa çıkaran, sendikal bürokrasinin barikatlarını bu irade ve özgüvenle parçalayan Greif direnişini selamlıyoruz!

İşçi sınıfını cehennemi koşullara sürükleyen taşeronluk sistemi gibi kolektif bir soruna karşı proleter bir duruş sergileyen Greif direnişi, tüm işçi sınıfı ve emekçilerin direnişidir.

İşçi sınıfının onuru haline gelen bu direnişin, bulunduğumuz her alandan desteklenmesi, güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmak tarihsel bir sorumluluktur.

Greif Direnişi, tüm işçi ve emekçilerin insanca çalışması ve insanca yaşaması içindir

Kölece çalışmaya ve kölece yaşamaya karşı ayağa kalkan Greif direnişçilerinin mücadelesini yaşamın her alanına taşımak ve desteği büyütmek, işçi sınıfının onuruna ve özgürlüğüne sahip çıkmakla özdeştir!..

- Taşeronluk köleliğini yıkacağız!
- Dünyayı istiyoruz, kırıntı değil!
- Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

RSS

Korku dağları bekler

Korku dağları bekler

Burjuvaziyi faşist devlet terörünü güçlendirip boyutlandırmaya zorlayan asıl etken ve dinamikler daha derinde...

 

Yedikule zindanlarından günümüze

Yedikule zindanlarından günümüze

Yasalar değişiyor, hapishane adları-harfler değişiyor, yeni hapishaneler yapılıyor ama zindan hep zindan. Devlet hep ceberrut

 

Kadının beyanı

Kadının beyanı

Siyaset ve erkek yargı “hak etmiş” kadınları duymadı bugüne kadar...

 

Taksim, yine...

Taksim, yine...

Bugünkü Taksim eylemi de kitle direngenliğiyle akıllara kazındı. Taksim'i, İstiklal'in tüm ara sokaklarını ablukaya almasına rağmen direnişi kıramadı!

 

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna, “uzakta” olup biten bir 'dış haber' gözüyle görülmemeli!..