26 Şubat 2014

Eğitimciler sokakta!..

12:50 Eğitimciler, "...yasalarınızı, yağma ve talan politikalarınızı alıp defolup gidin!" sözleri ile eylemlerini sonlandırdılar...

Eğitimciler sokakta!..
12:50
Milli Eğitim Bakanlığı bahçesinde Eğitim Sen Başkanı Ünsal Yıldız bir basın açıklaması yaptı. Sloganlarla sık sık kesilen açıklamada Yıldız, yasanın içeriğini teşhir ederek, eğitim sistemine ilişkin somut taleplerini dile getirdi.

Çıkarılacak yasanın sadece dershane tartışmaları ile sınırlı olarak ele alınmaması gerektiğini belirten Yıldız, işin özünün eğitimin tamamen piyasaya açılması, devletin olanaklarının da bu uğurda sermayeye peşkeş çekilmesi olduğunu vurguladı.

Eğitim emekçilerinin mücadeleleri ile gerçek niyetlerinin de açığa çıktığını belirten Yıldız, hükümete seslenerek, "Madem samimisiniz, o halde sadece dersaneler yetmez onlarla birlikte özel okulları da kaldırın! Madem samimisiniz, o halde sınav sistemini de kaldırarak çocuklarımızın geleceğinin bilgi ve yetenekleri ile belirleneceği bir sisteme geçin" dedi.

"Dershaneler aslında kapatılmıyor, özel okullara dönüştürülüyor" şeklinde devam eden Yıldız, burjuva hükümetten çocuklar için kaynak istediklerinde yok denildiğini, ama sıra sermayeye gelince kaynakların sonuna kadar açıldığını, arazileri varsa bunların kamu okullarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğini belirtti.

Tasarının eğitim emekçilerine dönük kapsamlı bir saldırı içerdiğini ifade eden Yıldız, son zamanlarda okul yöneticilerinin keyfi bir şekilde görevden alındığına, yerlerine kapsamlı bir siyasi kadrolaşmaya gidildiğine değindi. Bunun 17 Aralık'tan sonra her alanda yaşanan kadrolaşma ile birebir ilişkili olduğunu belirten Yıldız, tasarı ile birlikte bu kadrolaşmaya yasal bir zemin hazırlanacağını belirtti.

Tasarıda okul yöneticilerinin valiler tarafından atanacağının yer aldığını belirten Yıldız, bunun bir çeşit vesayet sistemi olduğunu ve her türlü vesayeti reddettiklerini dile getirdi. Burjuva hükümetin her konuda sandığa işaret ettiğini, okul yöneticilerinin neden sandıkta belirlenmediğini soran Yıldız, kadrolaşmaya vurgu yaparak, tasarının eğitimcilere kölelik koşulları dayattığının altını çizdi.

Burjuva hükümetin 17 Aralık'ın rövanşını kamu emekçilerine güvencesizliği dayatarak almaya çalıştığını belirten Yıldız, tasarının yasalaşmasının aynı zamanda öğretmenlerin tüm iş güvencesinin de ortadan kalkması ile özdeş olduğunu belirtti.

Tasarının 4+4+4 eğitim politikasının bir devamı olduğunu, bu politikanın hangi sonuçlara yol açtığının somut örneklerle görüldüğünü, bundan sonra da daha vahim sonuçlara götüreceğini ifade etti.

Ana dilde eğitim hakkına da değinen Yıldız, burjuva klikler arasındaki çatışma perdesi altında işçi ve emekçilere dayatılan kölelik koşullarının derhal geri çekilmesini istediklerini vurguladı. Burjuva hükümeti, "Aklınızı başınıza alın" diye uyaran Yıldız "sıfırlanan paraların" işçi ve emekçilerin sağlık ve eğitim hakkının gaspı anlamına geldiğini belirtti.

Yıldız sözlerini, "Size son uyarı, yetkilerinizi sessizce yere bırakın! Yasalarınızı, yağma ve talan politikalarınızı alıp defolup gidin!" cümleleri ile tamamladı.

Yıldız'ın konuşması "Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk!", "Eğitim hakkı satılamaz!", "Baba oğul oldunuz, memleketi soydunuz!" sloganları ile karşılandı. Basın açıklamasından sonra eylem sonlandırıldı.

12:35
Eğitim emekçileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne ulaştılar. Bakanlığın bahçesinde toplanan emekçiler, "Baba oğul oldular, memuru soydular!", "Hükümet istifa!", "Eğitim düşmanı bakan istifa!" sloganları atıyorlar. Bu arada bakanlığın çevresi çevik kuvvet polisleri ile ablukaya alınmış durumda. Girişte de bir TOMA beklemekte...

12:23
Polisle yapılan görüşmelerden sonra eğitimciler Güvenpark'ın içinden yürüyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na doğru yürümeye başladılar...

12:10
Eğitim Sen'li öğretmenler sloganlar atarak polis barikatlarına yaklaştılar. Eğtimciler MEclis'e doğru yürümekte kararlı görünüyor. HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de eğitimcilerle birlikte... Eğitim Senli öğretmenler sık sık rüşvet ve yolsuzluk karşıtı sloganlar atıyorlar...

Bu arda İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da da eğitimciler sokakta...

11:50
Ankara'da tasarıyı protesto etmek için sokaklara çıkan Eğitim Sen'li emekçiler YKM önünde toplandılar. Şu anda YKM önünde yüzlerce eğitim emekçisi var. TOMA'lar, çevik kuvvet yığınağı da hazır bekletiliyor...

***
Eğitim emekçileri burjuva hükümetin Meclis'e getirdiği "Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" na karşı bugün grevde ve sokaklarda.

Yine bir torbaya konulan kimi maddeler, hem eğitim sistemini tamamen piyasaya açıyor, hem vergilerden oluşan burjuva devlet kaynaklarını bu piyasalaşmanın dolaysız kaynağı olarak sermayeye peşkeş çekiyor, hem de 4 yıl ve üzeri görev yapmış olan bütün eğitim yöneticilerinin görevden alınmasının önünü açarak ve atama yetkilerini valilere vererek kadrolaşmanın önünü açmayı hedefliyor.

Tasarı ayrıca eğitimcilerin iş güvencesini ortadan kaldırarak, esnek-kuralsız çalışmayı bütünsel bir sistem haline getirecek düzenlemeler içeriyor...

Eğitimciler bu kapsamlı saldırı yasasını reddediyorlar. Bugün hem Eğitim Sen, hem de Türk Eğitim Sen tasarıyı protesto etmek için iş bırakıyor, sokaklara çıkıyor.

RSS

Korku dağları bekler

Korku dağları bekler

Burjuvaziyi faşist devlet terörünü güçlendirip boyutlandırmaya zorlayan asıl etken ve dinamikler daha derinde...

 

Yedikule zindanlarından günümüze

Yedikule zindanlarından günümüze

Yasalar değişiyor, hapishane adları-harfler değişiyor, yeni hapishaneler yapılıyor ama zindan hep zindan. Devlet hep ceberrut

 

Kadının beyanı

Kadının beyanı

Siyaset ve erkek yargı “hak etmiş” kadınları duymadı bugüne kadar...

 

Taksim, yine...

Taksim, yine...

Bugünkü Taksim eylemi de kitle direngenliğiyle akıllara kazındı. Taksim'i, İstiklal'in tüm ara sokaklarını ablukaya almasına rağmen direnişi kıramadı!

 

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna, “uzakta” olup biten bir 'dış haber' gözüyle görülmemeli!..