26 Şubat 2014

Asistan hekim grevi 6. gününde

TUS’ta yeni kadro açılmaması ve kuşa döndürülen döner sermaye paylarına karşı asistan hekimlerin başlattığı grev 6. gününde

Asistan hekim grevi 6. gününde
Katip Çelebi Üniversitesi’ne bağlı İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde 2013 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS’ta) yeni kadro açılmaması ve performans kriterleri adı altında kuşa döndürülen döner sermaye paylarına karşı asistan hekimlerin başlattığı grev 6. gününde.

Bugünü diğerlerinden farklı kılan ise Türk Tabibler Birliği Merkez Yürütme Konseyi'nin (TTB MYK) çağrısıyla İzmir’deki tüm hastanelerdeki hekimlerin greve çıkılmasıydı.

İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ndeki uzman hekimler ve öğretim üyeleri greve yoğun olarak katıldılar. Ancak sadece Yeşilyurt Hastanesi’nde değil genel olarak İzmir’de grev çağrısı hekimlerle sınırlı kalarak hemşireler ve diğer hastane çalışanlarına doğru bir genişleme gerçekleşemedi. Buna rağmen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) başta olmak üzere İzmir Hemşireler Derneği greve destek verdi. Bununla birlikte gerek TTB İzmir Şubesi ve grevdeki asistan hekimler hasta ve hasta yakınlarına yönelik grev nedenlerini ve taleplerini açıklayan bildiriler dağıttılar.

12.30’da yapılacak olan basın açıklaması öncesinde açık hava dersi verildi.

Basın açıklamasında grevdeki asistan hekimler, TTM MYK Başkanı, TTB İzmir Şube Başkanı, SES Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam birer konuşma yaptılar.Basın açıklaması ve sonrası yapılan konuşmalar sırasında sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, "Her yer Yeşilyurt, her yer direniş!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Uykusuz asistan ölüm demektir!”, “Asistan hekimler yalnız değildir!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Bugünkü greve SES İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi Şubesi, SES Ege Üniversitesi Hastanesi Şubesi, SES Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Şubesi, SES Torbalı Şubesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi asistan hekimleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri, Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş yoğun bir katılımla destek verdi.Grevdeki asistan hekimler 6 Mart’ta yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Kurulu’na (TUK’a) kadar greve devam etme kararı almış durumdalar. Grev uzadıkça kliniklerden ve hastane yönetiminden gün geçtikçe daha öfkeli biçimde yapılan “işbaşı” çağrısına rağmen asistan hekimlerin kararlılığı bu çağrıları boşa çıkarmakta.

RSS

Korku dağları bekler

Korku dağları bekler

Burjuvaziyi faşist devlet terörünü güçlendirip boyutlandırmaya zorlayan asıl etken ve dinamikler daha derinde...

 

Yedikule zindanlarından günümüze

Yedikule zindanlarından günümüze

Yasalar değişiyor, hapishane adları-harfler değişiyor, yeni hapishaneler yapılıyor ama zindan hep zindan. Devlet hep ceberrut

 

Kadının beyanı

Kadının beyanı

Siyaset ve erkek yargı “hak etmiş” kadınları duymadı bugüne kadar...

 

Taksim, yine...

Taksim, yine...

Bugünkü Taksim eylemi de kitle direngenliğiyle akıllara kazındı. Taksim'i, İstiklal'in tüm ara sokaklarını ablukaya almasına rağmen direnişi kıramadı!

 

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna ne anlatıyor?

Ukrayna, “uzakta” olup biten bir 'dış haber' gözüyle görülmemeli!..